Privacyverklaring

Bij Evidensia Nederland B.V. doen we er alles aan om uw privacy te beschermen en te respecteren.

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (“AVG”) is sinds 25 Mei 2018 van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens. Evidensia Nederland B.V. verwerkt uw persoonsgegevens. Deze privacyverklaring informeert u hoe en waarom we uw persoonsgegevens verzamelen en gebruiken via onze veterinaire praktijken, diensten of websites. Evidensia Nederland B.V. respecteert uw privacy en draagt er zorg voor dat uw persoonsgegevens in overeenstemming met de wet- en regelgeving worden verwerkt. IVC Evidensia behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het privacybeleid. Wij adviseren u om regelmatig op deze pagina te kijken of er wijzigingen zijn aangebracht. Belangrijke wijzigingen in de verwerking van uw persoonsgegevens of in het privacybeleid zullen wij tevens kenbaar maken via: 
https://evidensiadierenziekenhuis.nl/privacyverklaring/.

1. Wie zijn wij

Evidensia Nederland B.V. is onderdeel van de IVC Evidensia Groep. De IVC Evidensia Groep is de toonaangevende mondiale leverancier van veterinaire zorg en beschikt over een uitgebreid netwerk van ongeveer 2.600 klinieken, ziekenhuizen en centra buiten kantooruren, verspreid over 20 landen waaronder: België, Canada, Denemarken, Duitsland, Estland, Finland, Frankrijk, Ierland, Letland, Nederland, Noorwegen, Portugal, Spanje, Zweden, Zwitserland en het Verenigd Koninkrijk. Als onderdeel van de IVC Evidensia Groep delen we een gemeenschappelijke visie, missie, klantbelofte, doel en groepsstrategie in al onze klinieken en ziekenhuizen. Ook in Evidensia Nederland B.V. staat ons team van specialisten, (gedifferentieerde) dierenartsen en paraveterinairen 24/7 klaar om huisdieren en huisdiereigenaren van excellente diergeneeskundige zorg te voorzien.

Evidensia Nederland B.V. verwerkt uw persoonsgegevens. Dit betekent dat wij bepalen hoe en waarom we uw gegevens gebruiken en dat wij verantwoordelijk zijn voor het beheer ervan. Persoonsgegevens kunnen gedeeld worden met IVC Evidensia bedrijven. Kijk voor meer informatie op www.ivcevidensia.nl
 

Ons adres is:

Wilhelminalaan 6, 
3451 HJ Vleuten

KvK: 72628847

Voor de toepassing van de Algemene Verordening Gegevensbescherming is de Verwerkingsverantwoordelijke Evidensia Nederland B.V., gevestigd te 3451 HJ Vleuten aan de Wilhelminalaan 6.

We hebben een functionaris voor gegevensbescherming aangesteld die verantwoordelijk is voor het toezicht op vragen met betrekking tot deze privacyverklaring. U kunt contact opnemen met de functionaris voor gegevensbescherming met vragen, problemen of in verband met uw rechten op het gebied van gegevensbescherming op het bovenstaande adres, of:

2. Welke persoonsgegevens verwerken wij en waarom

Categorieën van gegevens die we kunnen gebruiken. We kunnen de volgende persoonsgegevens over u verzamelen en verwerken:

 • Uw naam;
 • Uw adres;
 • Uw e-mailadres;
 • Uw telefoonnummer;
 • Uw financiële gegevens, zoals bank- en verzekeringsgegevens;
 • Uw geslacht.

Informatie die u aan ons verstrekt. U kunt ons informatie over uzelf verstrekken door formulieren op onze website in te vullen of door met ons te communiceren per telefoon, e-mail, persoonlijk in een praktijk of spreekkamer of anderszins. Dit omvat persoonsgegevens die u aan ons verstrekt als u ons inschakelt om de diensten te verlenen die worden beschreven in onze Algemene Voorwaarden, als u zich aanmeldt voor het gebruik van onze website, als u zich registreert voor onze diensten, als u deelneemt aan discussieforums of andere social media-functies op onze website, als u deelneemt aan een wedstrijd, aanbieding of onderzoek en als u een probleem met onze website meldt.

Informatie die we over u verzamelen. Voor elk bezoek aan onze website kunnen we automatisch de volgende gegevens verzamelen:

 • Technische gegevens, waaronder het internetprotocol (IP)-adres dat wordt gebruikt om uw computer met het internet te verbinden, browsertype en -versie, tijdzone-instelling, browserplug-in types en -versies, besturingssysteem en platform;
 • Gegevens over uw bezoek, waaronder de volledige Uniform Resource Locators clickstream (URL) naar, via en vanaf onze website (inclusief datum en tijd); responstijden van pagina's, downloadfouten, duur van bezoeken aan bepaalde pagina's, gegevens over pagina-interactie (zoals scrollen, klikken en mouse-overs) en methoden die zijn gebruikt om de pagina te verlaten en eventuele telefoonnummers die zijn gebruikt om ons kantoor te bellen;
 • Gegevens over de browser (type, versie, schermgrootte, etc.), basisgegevens over de gebruiker (IP-adres, taal, tijdzone) en gegevens over muisbewegingen, klikken, scrollen en toetsaanslagen worden verzonden naar Hotjar3. Er worden geen persoonsgegevens verzonden en er worden nooit gegevens gedeeld door verschillende websites. Het script maakt geen gebruik van cookies van derden. Er worden geen gegevens gedeeld met derden, met uitzondering van zeer beknopte gegevens die worden verzameld met alle Hotjar-accounts, d.w.z. gedeeld gebruik van de browser, gemiddelde schermgrootte, etc. Toetsaanslagen van wachtwoordvelden en velden gemarkeerd als "gevoelig" worden nooit opgeslagen of verzonden over het netwerk.

Informatie die we ontvangen van andere bronnen. Om ervoor te zorgen dat onze website goed werkt en veilig is. We verzamelen en gebruiken automatisch technische informatie over het apparaat dat u gebruikt om contact met ons op te nemen. Dit omvat het gebruik van cookies, pixels en apparaat-id's door derden. Meer informatie over hoe u uw gegevens kunt beheren, vindt u in ons Cookiebeleid.

We kunnen informatie ontvangen van betalingsbedrijven om betalingen te beheren, als onderdeel van het uitvoeren van ons contract met u.

We kunnen informatie ontvangen van derden, waaronder leveranciers van transport, accommodatie en dierenartsen.

In dit geval hebben we u op het moment dat we de persoonsgegevens verzamelden, geïnformeerd dat deze intern kunnen worden gedeeld en gecombineerd met gegevens die op deze website zijn verzameld. Daarnaast werken wij nauw samen met derden (waaronder bijvoorbeeld zakelijke partners, onderaannemers voor technische, betalings- en leveringsdiensten, advertentienetwerken, statistische leveranciers, leveranciers van zoekinformatie, kredietinformatiebureaus) en kunnen wij gegevens over u van hen ontvangen. We kunnen ook informatie over u ontvangen als uw huisdier naar ons is doorverwezen door een andere praktijk.

3. Doeleinden Verwerking

Evidensia Nederland B.V. verzamelt uw persoonsgegevens primair om de diensten te verlenen en de producten te leveren die in onze Algemene Voorwaarden zijn vastgelegd.  Met het geven van uw persoonsgegevens geeft u ook toestemming om deze te verwerken en bewaren. Evidensia Nederland B.V. verwerkt ook persoonsgegevens ten behoeve van de communicatie met cliënten.

Dit zijn namelijk de volgende gegevens:

 • Vaccinatieherinneringen
 • Herinneringen voor een parasietenbehandeling
 • Afspraakherinneringen
 • Herinneringen voor een gezondheidscheck
 • Herinneringen in het kader van het Dier en Zorg Plan of andere plannen
 • Beoordelingen en onderzoeken

De bovenstaande categorieën kunt u ook terugvinden in onze AVG verklaring. Voor ieder van de bovenstaande categorieën kunt u benaderd worden via sms, e-mail of brief (of een combinatie van alle drie). U kunt er ook voor kiezen helemaal niet benaderd te worden.

Evidensia Nederland B.V. verwerkt uw persoonsgegevens alleen voor de doeleinden die vermeld staan in deze privacyverklaring. Als Evidensia Nederland B.V. persoonsgegevens voor andere doeleinden gaat verwerken, zal u hiervan op de hoogte worden gebracht via onze privacyverklaring. In principe verstrekken wij geen vertrouwelijke informatie uit het patiëntendossier aan politie en/of justitie zonder toestemming van u, de eigenaar van het dier. Wij kunnen dit wel doen wanneer hiertoe een wettelijke verplichting bestaat of wanneer een dierenarts hiertoe een gerechtelijk bevel ontvangt, zij vertrouwelijke informatie uit het patiënten-/ bedrijfsdossier openbaar maken. We mogen dit ook doen wanneer er een vermoeden is van dierenmishandeling. Wij zijn gerechtigd om contact op te nemen met de dierenpolitie, Landelijke Inspectiedienst Dierenbescherming of NVWA in het kader van artikel 4.2 van de Wet Dieren (verwaarlozing zorgplicht).

4. Waar baseren we de verwerking van uw persoonsgegevens op?

Evidensia Nederland B.V. verwerkt uw persoonsgegevens alleen indien er een grondslag is om deze gegevens te verwerken. Hieronder worden deze rechtsgronden verder toegelicht.

Onze wettelijke basis voor het verwerken van uw persoonsgegevens valt in een van de volgende categorieën:

4.1 Uitvoering van de Overeenkomst

We verwerken uw persoonsgegevens als onderdeel van het aangaan of het uitvoeren van een overeenkomst met u en voor het leveren van diensten.

4.2 Voldoen aan wettelijke plicht

Wij verwerken uw persoonsgegevens om te kunnen voldoen aan een wettelijke plicht die rust op Evidensia Nederland B.V. Wij zijn bijvoorbeeld verplicht om gegevens vast te leggen voor en te verstrekken aan de belastingdienst en overheidsinstanties. We kunnen bovenstaande persoonsgegevens ook gebruiken om juridisch advies in te winnen of een vordering te verdedigen.

4.2 Gerechtvaardigd belang

We verwerken uw persoonsgegevens om onze legitieme zakelijke belangen te dienen, zoals het verwerken van een betaling of om diensten aan u te kunnen leveren. Andere legitieme belangen zijn het sturen van een vaccinatieherinnering, herinneringen voor een parasietenbehandeling, afspraakherinneringen, herinneringen voor een gezondheidscheck, herinneringen in het kader van het Dier en Zorg Plan of andere plannen en beoordelingen en onderzoeken. In onze AVG Verklaring vind u meer informatie omtrent onze legitieme belangen voor het verzamelen en verwerken van uw persoonsgegevens.

4.2 Toestemming

Wanneer wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van toestemming, bijvoorbeeld voor marketingdoeleinden, heeft u te allen tijde het recht deze toestemming in te trekken (zie onze AVG verklaring voor meer informatie). Wanneer u uw toestemming intrekt en de verwerking uitsluitend plaatsvindt op basis van toestemming, dan vindt er geen verdere verwerking meer plaats. De toestemming zal altijd voorafgaand aan de verwerking gevraagd worden. Ook als u een klacht indient zullen we u om toestemming vragen uw persoonsgegevens te verwerken, zodat wij de klacht ook daadwerkelijk in behandeling kunnen nemen. U kunt uw toestemming intrekken door contact op te nemen met ons via privacy@ivcevidensia.com.  

5. Met wie we uw persoonsgegevens delen

In bepaalde situaties moeten we uw persoonsgegevens delen om ervoor te zorgen dat we u diensten kunnen verlenen, aan een wettelijke verplichting voldoen, betalingen kunnen ontvangen of met uw verzekeraar kunnen corresponderen. In ieder geval delen we alleen de voor dat doel noodzakelijke persoonsgegevens en we doen dit uitsluitend in verband met het vermelde doel. We delen uw persoonsgegevens met de volgende categorieën bedrijven zodat we de diensten kunnen leveren die u bij ons hebt aangevraagd. Dit kunnen partijen zijn die helpen bij het proces van het vervoeren van uw huisdier met u, of andere partijen die met ons samenwerken

zoals:

 • Betalingsdienstaanbieders
 • Medewerkers
 • Verzekeraars
 • Overheidsinstellingen en andere overheidsinstanties in Nederland en in landen waar u naartoe reist
 • Cattery's, kennels en veterinaire dienstverleners
 • Technologische dienstverleners die ons helpen bij het analyseren van de gegevens die wij bewaren, of die door u zijn goedgekeurd, waaronder aanbieders van sociale media

Evidensia Dierenklinieken B.V. / Evidensia NL Dierenklinieken B.V. is ook onderdeel van de IVC Evidensia groep. Persoonsgegevens kunnen worden gedeeld met IVC Evidensia bedrijven. Kijk voor meer informatie op www.ivcevidensia.com. Als dierenkliniek zijn wij van mening dat wanneer het in het belang is van de gezondheid en het welzijn van het dier of de dieren of wanneer er risico's zijn voor de volksgezondheid, wij informatie aan derden kunnen verstrekken zonder toestemming van u, de eigenaar van het dier.

Wanneer een deel van ons bedrijf wordt uitbesteed, verkocht of gefuseerd, en waar toegestaan door de wet, zullen we uw persoonsgegevens delen met de nieuwe dienstverlener zodat we u diensten kunnen blijven leveren. Zij kunnen uw persoonsgegevens op dezelfde manier gebruiken als uiteengezet in dit beleid. We zullen u op de hoogte brengen van dergelijke wijzigingen en u de mogelijkheid geven om aan te geven dat u uw persoonsgegevens niet met een nieuwe dienstverlener wilt delen.

6. Doorgifte van persoonsgegevens buiten Nederland

Persoonsgegevens die u aan ons verstrekt, kunnen worden doorgegeven aan landen buiten Nederland en de Europese Economische Ruimte ("EER"), waaronder het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland (het Verenigd Koninkrijk). IVC Evidensia in Europa en het Verenigd Koninkrijk (VK) maakt momenteel gebruik van dienstverleners in de volgende landen/regio's:

Wanneer we uw persoonsgegevens doorgeven naar landen buiten Nederland, proberen we ervoor te zorgen dat deze persoonsgegevens in dezelfde mate worden beschermd door ten minste een van de volgende waarborgen te implementeren:

 • Het land is door de Europese Commissie geacht een adequaat (d.w.z. gelijkwaardig) beschermingsniveau voor persoonsgegevens te bieden;
 • Evidensia Dierenklinieken B.V., Evidensia NL Dierenklinieken B.V.  maken gebruik van door de Europese Commissie gemandateerde contracten of juridische formuleringen die een passend beschermingsniveau voor persoonsgegevens waarborgen;
 • Het ontvangende bedrijf beschikt over een goedgekeurde certificering of bindende bedrijfsvoorschriften die een gelijkwaardig niveau van bescherming van persoonsgegevens bieden.

In uitzonderlijke omstandigheden kunnen we u ook om toestemming vragen voor een gegevensoverdracht waarbij aan geen van de bovenstaande voorwaarden kan worden voldaan.

7. Wijziging van doel

We zullen uw persoonsgegevens alleen gebruiken op manieren die verenigbaar zijn met de doeleinden die in deze verklaring worden uitgelegd. Als we uw persoonsgegevens moeten gebruiken voor een niet gerelateerd doel, zullen we u hiervan op de hoogte stellen en zullen we de rechtsgrondslag uitleggen die ons toestaat om dit te doen.

Houd er rekening mee dat wij, wanneer dit wettelijk vereist of toegestaan is, uw persoonsgegevens kunnen verwerken zonder uw medeweten of toestemming, met inbegrip van aanvullende persoonsgegevens.

8. Wat gebeurt er als u ons uw informatie niet geeft, of als deze niet correct is?

Als u bepaalde informatie niet wilt verstrekken wanneer daarom wordt gevraagd (zoals de gegevens van uw betaalkaart), kunnen wij u de gevraagde dienst niet leveren.

Het is ook belangrijk dat de informatie die u ons geeft nauwkeurig is en up-to-date wordt gehouden. U kunt ons informeren over wijzigingen in uw persoonsgegevens door contact met ons op te nemen via info@evidensia.nl. Bel ons kantoor op 085 - 902 82 74.

9. Beveiliging van uw persoonsgegevens

Evidensia Nederland B.V. draagt zorg voor een adequaat - risicogebaseerd - beveiligingsniveau en legt passende beveiligingsmaatregelen ten uitvoer om te voorkomen dat uw persoonsgegevens per ongeluk verloren gaan, worden gewijzigd, worden gedeeld, worden gebruikt of op ongeoorloofde wijze worden geraadpleegd. Deze maatregelen zijn er mede op gericht onnodige en onrechtmatige verzameling en verwerking van persoonsgegevens te voorkomen.

We beperken de toegang tot uw persoonsgegevens tot personen die een zakelijke noodzaak hebben om op de hoogte te zijn, namelijk:

 • Werknemers;
 • Vertegenwoordigers;
 • Opdrachtnemers; en
 • Gegevensverwerkers

Zij verwerken uw persoonsgegevens alleen in onze opdracht en zijn onderworpen aan een geheimhoudingsplicht.  We hebben procedures ingesteld om vermoedelijke inbreuken op persoonsgegevens aan te pakken en we zullen u en elke toepasselijke toezichthouder op de hoogte stellen van een inbreuk als we daartoe wettelijk verplicht zijn.

10. Hoe lang we uw persoonsgegevens bewaren

We bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan redelijkerwijs nodig is voor de doeleinden waarvoor we ze hebben verzameld, inclusief het voldoen aan wettelijke, regelgevende, fiscale of rapportageverplichtingen.

11. Cookies

Evidensia Nederland B.V. maakt bij het aanbieden van onze diensten op de website gebruik van cookies. Een cookie is een klein tekstbestandje met gegevens dat een website (wanneer een gebruiker deze bezoekt) op uw apparaat wil opslaan om zodoende informatie over u, zoals uw taalvoorkeur of inloginformatie, te kunnen herinneren.

In ons Cookiebeleid kunt u meer lezen over welke cookies gebruikt worden en kunt u instellen wat uw cookievoorkeuren zijn.

12. Uw rechten

Onder de AVG heeft u rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens:

Recht op inzage

U heeft recht om toegang te krijgen tot of informatie te vragen over hoe wij uw persoonsgegevens gebruiken en een kopie van uw persoonsgegevens op te vragen.

Recht op rectificatie

U heeft het recht om de persoonsgegevens die wij over u verwerken, te corrigeren of aan te vullen, bijvoorbeeld indien deze onjuist of volledig zijn.

Recht op beperking:

In sommige gevallen kunt u verzoeken om het verwerken van uw persoonsgegevens (al dan niet tijdelijk) te beperken, wat betekent dat wij minder gegevens over u verwerken. U kunt vragen dat we geen geautomatiseerde beslissingen nemen op basis van uw persoonsgegevens (maakt u zich geen zorgen, dat doen we niet).

Recht op verwijdering:

U kunt verzoeken dat we uw persoonsgegevens verwijderen.

Recht op overdraagbaarheid

U heeft het recht om de persoonsgegevens die wij over u verwerken te laten overdragen in een digitaal leesbaar standaardformaat naar een andere serviceprovider.

13. Vraag of Klacht?

Sommige van deze rechten kunnen in bepaalde omstandigheden beperkt zijn of onderhevig zijn aan uitzonderingen. Als u uw rechten wilt uitoefenen of een klacht wilt indienen, vul dan het formulier voor een rechtenaanvraag in of neem gerust contact met ons op via privacy@ivcevidensia.com, ook als u vragen heeft over ons privacybeleid of over de persoonsgegevens die we van u hebben.

Als we een klacht niet naar wens kunnen oplossen, kunt u ook een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens via de website.

Als u contact met ons opneemt om een van deze rechten uit te oefenen, kunnen wij u om informatie vragen om uw identiteit te bevestigen en te controleren of uw verzoek geldig is.

 

Laatst bijgewerkt: 8 September 2023