Uw bezoek

 • Wat is een verwijzing?
 • Tijdens uw verblijf
 • Nazorg
 • Betaling
 • Prijzen in het Dierenziekenhuis

Wat is een verwijzing?

Wat is een verwijzing?

In heel Europa en ook in Nederland is het systeem van diergeneeskundige doorverwijzingen steeds normaler geworden. Hierbij kan uw dierenarts meer gecompliceerde gevallen doorverwijzen aan een collega die meer specifieke kennis heeft of zelfs gespecialiseerd is. Een dierenziekenhuis heeft verschillende mogelijkheden tot meer gespecialiseerde diagnostiek en behandelingen die misschien niet voorhanden zijn in wat we noemen “de eerste lijn”

Tijdens uw verblijf

Wat gebeurt er allemaal als ik een afspraak heb?

Voordat u uw afspraak heeft is er, wanneer het geen spoedgeval betreft, altijd contact geweest met uw verwijzend dierenarts. De gegevens van uw huisdier staan derhalve al in ons computersysteem. Idealiter komt de voornaamste verzorger met de afspraak van het huisdier mee, om ervoor te zorgen dat de meest actuele informatie bekend is. Aan de hand van deze informatie wordt er een onderzoeks- en behandelplan opgesteld. Hierbij krijgt u een zo nauwkeurig als mogelijke kostenindicatie.

Het kan zijn dat we voorstellen uw huisdier voor verdere onderzoeken op te nemen als het niet mogelijk is alles in een korte tijd te plannen.

We hebben aparte opnamemogelijkheden voor honden en katten, het opnamepersoneel zal er alles aan doen om het voor uw dier zo prettig mogelijk te maken. Wij zorgen voor een mandje en voor voer en drinken. Krijgt uw huisdier een speciaal dieet, of medicatie; neemt u dit dan mee naar het ziekenhuis. Wij verzoeken u geen eigen mandje, dekentje of knuffel mee te geven omdat deze kwijt kunnen raken.

Het Dierenziekenhuis is 24 uur per dag open en er is altijd iemand aanwezig.

Onze dierenartsen proberen zich zoveel mogelijk aan de afgesproken tijden te houden. Soms zijn er echter spoedgevallen die ervoor zorgen dat afspraken uitlopen of later beginnen. We proberen te allen tijde vertraging tot het minimum te beperken.

Wordt mijn huisdier geschoren?

Het is vaak nodig om de poot of hals van uw huisdier te scheren om bloed af te kunnen nemen. Verder wordt uw dier geschoren als er een echo wordt gemaakt, of als uw huisdier wordt geopereerd. Het haar groeit in het algemeen snel terug.

Kan ik bellen om te vragen hoe het met mijn dier gaat, als deze wordt opgenomen?

U wordt door onze dierenarts van dienst gebeld nadat de ochtendronde is afgerond. Wij proberen dit voor 13.00 uur te doen. Wij bellen u: u hoeft ons dus zelf niet te bellen. Na de ochtendronde bellen we natuurlijk eerst met de eigenaren van de ernstig zieke patiënten. Het is belangrijk om uw mobiele nummer bij ons achter te laten en de telefoon te allen tijde bij u te hebben.

Kan ik op bezoek komen?

Helaas is het vanwege COVID niet toegestaan uw huisdier bij ons te bezoeken. Wij zijn erg stringent omdat ons ziekenhuis een regionale functie heeft voor het opvangen van spoedgevallen. Wij proberen dus op alle manieren om COVID buiten ons team te houden zodat we 24/7 ook voor uw huisdier klaar kunnen staan. Slechts in uitzonderlijke gevallen, en in overleg,  staan wij bezoek toe.

Nazorg

Welke zorg zal mijn dier thuis nodig hebben na een bezoek aan het Dierenziekenhuis?

We bespreken alle nazorg op moment van ontslag en zullen u instructies geven met betrekking tot bijvoorbeeld medicatie, dieet en beweging. In geval van een operatie zullen we u inlichten over de wondzorg die nodig is. Ook uw dierenarts wordt volledig op de hoogte gesteld.

Betaling

De te verwachte kosten worden van tevoren, voor zover mogelijk, met u besproken. U wordt gevraagd een behandelovereenkomst in te vullen en te ondertekenen.

Wij werken niet op rekening. U dient de kosten direct te pinnen, creditcard betalingen zijn ook mogelijk. Contante betalingen zijn helaas niet mogelijk.  

Prijzen in het Dierenziekenhuis

Prijzen van consulten, opname en medicatie in het Dierenziekenhuis.

Wij krijgen regelmatig vragen van patiënt-eigenaren over de hogere prijzen van onze diensten. De prijzen van uw eigen dierenarts liggen lager dan die in het dierenziekenhuis, net zoals uw huisarts een ander tarief hanteert dan een specialist in het ziekenhuis. Dit heeft verschillende redenen:

Consulten:

 • Onze gedifferentieerde dierenartsen en specialisten hebben na hun dierenartsopleiding nog meer geïnvesteerd in kennis opdoen in een deelgebied.
 • Onze dierenartsen en specialisten moeten nascholing volgen en dus tijd en geld investeren om up to date te blijven. Zij moeten hier ook rekenschap van afleggen richting een commissie.
 • U komt bij ons als uw eigen dierenarts het niet meer weet of kan. Dit betekent dat hier zorg op een ander niveau wordt geleverd.
 • De apparatuur die we hier hebben aangeschaft om uw huisdier van de beste zorg te voorzien is duur in aanschaf maar ook in onderhoud. Na verloop van tijd moet dit ook worden vervangen.
 • In de avond en nacht wanneer uw eigen dierenarts gesloten is willen we altijd met voldoende mensen klaarstaan om uw huisdier te helpen. Ook als u ons op dat moment niet nodig heeft. Maar het personeel moet ook worden betaald als u ons niet nodig heeft.

Opname:

 • De medium/high care opnamehokken zijn ingericht met apparatuur voor licht & verwarming. Sommigen kunnen ook voorzien worden van extra zuurstof.
 • Er is specifieke apparatuur nodig om 24-uurs medium tot high care te kunnen voorzien. (infuuspompen, echografie, beademing, bloeddrukmeters, CT,  bloedgasmetingen, etc). Ons personeel moet ook regelmatig worden getraind om deze apparatuur op de juiste manier te gebruiken.
 • Ons team dat voor uw dier zorgt in de opname volgt regelmatig nascholing en training om dit zo goed mogelijk te kunnen doen.
 • De patiënten die wij zien en de zorg die we verlenen moet dierenziekenhuis waardig zijn. Maar ook alles eromheen.  Dit betekent onder andere extra hygiëne maatregelen.
 • Het personeel wat in de avond, nacht en weekenden werkt moet hiervoor  gecompenseerd worden.  Dit zijn hogere kosten voor het dierenziekenhuis.

Medicatie:

 • Wij willen als verwijskliniek niet concurreren met uw eigen dierenarts en schrijven daarom bij uitzondering onderhoudsmedicatie voor. Het is de bedoeling dat u die zoveel mogelijk bij uw eigen dierenarts haalt, tenzij u langere tijd onder behandeling bent op een van onze afdelingen.
 • Onze overhead kosten liggen hoger vanwege gebouw, faciliteiten, apparatuur, personeel, etc.
 • Als Evidensia Dierenziekenhuis leveren wij specialistische zorg en 24/7 spoeddienst, dit is een unieke vorm van zorg en iets wat anderen dus niet aanbieden, dit vraagt meer kwaliteit waardoor er een ander prijskaartje aan al onze diensten hangt.
 • Onze voorraad met name voor onderhoudsmedicatie is kleiner, dit maakt voor ons de inkoopprijs van deze medicatie hoger dan bij uw eigen dierenarts.